برچسب: Persian/Iranian online News Austyralia

Afghanistan

ایران ادعای انداختن مسافران افغان به رودخانه را قویا تکذیب می‌کنیم و آماده بررسی مشترک هستیم

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران یک بار دیگر ادعای اینکه مرزبانان ایرانی شماری از پناهندگان افغان را برای بازگشت به افغانستان مجبور به عبور از رودخانه هریررود کرده‌اند، “قویا تکذیب کرده است.”